Inschrijven

Er zijn inmiddels kavels vanuit de loting toegewezen aan belangstellenden. Inschrijven kan nog en als je je inschrijft voor een kavel die gereserveerd is, kom je als reservekandidaat te staan.

Loting

Vanwege de belangstelling voor de Architectenkavels heeft er een loting plaatsgevonden. Heb je een kavel toegewezen gekregen? Dan nemen we contact met je op om een afspraak te maken. Indien je geen kavel toegewezen hebt gekregen, sta je automatisch op de reservelijst.